Iată ce am îmbunătățit pentru tine în ultima perioadă:

1. Îți prezentăm o nouă regulă pe care am implementat-o în cadrul utilizatorilor: nu vor putea exista doi sau mai mulți utilizatori cu aceeași adresă de e-mail. Astfel, adresa de e-mail devine unică pentru fiecare utilizator din companie.  

În situația în care există deja mai mulți utilizatori cu aceeași adresă de e-mail, după logarea în aplicație, utilizatorul care are un alt rol decât Administrator, va primi un mesaj prin care i se solicită schimbarea adresei de e-mail.  

În cazul în care doi sau mai mulți administratori din aceeași companie folosesc aceeași adresă de e-mail, când vor dori să modifice informații în profil, se va afișa mesajul prin care se solicită schimbarea adresei de email. 

Iată cum poți modifica adresa de e-mail: 

2. Îți prezentăm o nouă listă de categorii de vehicule introduse în Management Autovehicule. În tab-ul Detalii vehicul avem un nou câmp adăugat, și anume Categorie taxă de drum, care afișează lista cu categoriile oficiale CNAIR.  

Câmpul Categorie care apărea deja în formular nu a fost modificat, ci s-au adăugat alte trei categorii. 

3. În widget-ul „Expirare documente” se pot vizualiza documentele care expiră în luna curentă, cele care expiră în următoarele 3 sau 6 luni, precum și documentele deja expirate. Am adăugat un filtru cu selecție multiplă pe coloana Tip document, pentru a găsi mai ușor unul sau mai multe tipuri de documente care urmează să expire sau care deja au expirat.    

4. Acțiunile de import realizate în aplicație vor apărea acum în secțiunea Istoric activitate. Se afișează utilizatorul care a realizat modificarea, entitatea modificată, data modificării și tipul de import realizat (import-urile se pot realiza în secțiunile Autovehicule, Hotspot-uri, Utilizatori, Șoferi, Costuri, Centre de cost).   

Audit pe importuri

5. Am introdus noi funcționalități în cadrul modulului Tacho Data, care afișează date mai precise, aduse direct din tahograf și utile pentru tine! Iată modificările care au fost aduse în dashboard:  

6. În continuare, îți prezentăm modificările aduse celor trei rapoarte afișate sub tabel: Activitate zilnică,  Raport săptămânal și Abateri viteză. 

  

7. Am adăugat un nou widget în dashboard, Top temperaturi, care afișează valorile senzorului de temperatură. 

8. Am adăugat un al doilea widget nou în dashboard, Top distanță parcursă, care afișează top 10 vehicule cu cea mai mare distanță parcursă.

9. O nouă implementare este disponibilă în aplicație, și anume Drepturi pe șoferi. Atunci când creăm un utilizator sau edităm unul existent, avem posibilitatea de a-i acorda acestuia drepturi doar pentru anumiți șoferi, în funcție de preferințe. Utilizatorii care au rolul de administrator, au drepturi pe toți șoferii din cadrul companiei. 

10. La crearea sau editarea unui utilizator avem posibilitatea de a acorda acestuia dreptul de a vizualiza anumiți utilizatori, în funcție de nevoi. Utilizatorul cu rol de administrator va avea în continuare drept de vizualizare pe toți utilizatorii.

11. Te informăm că am redenumit entitatea Divizie” în Grup vehicule” peste tot în aplicație; atât în modul cu ferestre, cât și în modul fără ferestre. Prin urmare, la fiecare funcționalitate în care se regăsea cuvântul divizie”, acesta va apărea cu noua lui denumire (exemplu: în tab-ul Management regăsim Grup vehicule, în tab-ul Autovehicule etc).

12. Îți prezentăm o nouă notificare adăugată în aplicație, mai exact Scădere baterie sub prag, care ne atenționează atunci când bateria unui vehicul scade sub un anumit prag presetat. 

13. A fost adăugat un nou tip de notificare în aplicație, prin care utilizatorului îi sunt transmise pe e-mail data și ora la care dispozitivul s-a deconectat de la alimentarea externă și ultima locație înregistrată a vehiculului. Această notificare se regăsește și în widget-ul Timeline din dashboard.   

14. În funcționalitatea Traseu, la pasul de selecție a perioadei de generare, a fost adăugat în calendar butonulSetează data și ora curentă”. Acesta îi permite utilizatorului seteze rapid ca data de sfârșit a traseului fie data și ora curentă.  

15. Exportul în format KML este acum disponibil și pentru Rutele Optimizate. Vizualizarea traseului în format KML se realizează cu ajutorul aplicației Google Earth. 

16. În pasul 2 de generare a foii de parcurs, a fost adăugată opțiuneaDoar deplasări în orar”. Odată activată, în raport vor fi afișate doar deplasările efectuate de vehiculele selectate, în orarul selectat anterior. Această opțiune este vizibilă doar dacă Scopul de deplasare este activ.  

17. În tab-ul Management Alerte și notificări, ai acum posibilitatea de a adăuga o alertă selectând anumite vehicule din flotă. 

18. Am adăugat o nouă informație în Traseu: Total timp de deplasare. Aceasta este vizibilă după generarea unui traseu pentru un vehicul, pe o perioadă selectată. Astfel, Total timp de deplasare, cumulat cu Total timp de staționare rezultă Timp total traseu.  

19. Acum este disponibil exportul în format KML al unui traseu sau al unei rute, create din hotspoturi.

20. Am realizat ordonarea alfabetică a vehiculelor/șoferilor pentru care se generează rapoarte atât în format HTML, cât și în exporturi.  

21. În formularul de adăugare/editare a unui vehicul din Management Autovehicule, în tab-ul Plan service, la câmpul Norma de KM, a fost eliminată validarea prin care se puteau introduce doar valori care erau multiplu de 2.500.  

22. În cazul în care raportul Grafic analiză consum a fost generat pentru mai multe vehicule, acum este disponibilă opțiunea de selectare a acestora prin căutare, pentru a găsi mult mai ușor un anumit vehicul.

23. În secțiunea Rapoarte, Istoric Rapoarte, în coloana „Disponibil până la data” este afișată data până la care raportul generat este disponibil în platformă. Spre exemplu, dacă data de disponibilitate afișată este 08.05.2023, înseamnă că raportul este disponibil inclusiv în această dată, până la ora 23:59.

24. În pasul 3 de generare a raportului de staționare, există opțiunea „Toate opririle”. Odată bifată, vor fi afișate toate staționările, indiferent de marja de staționare setată, aceasta devenind inactivă.

Așadar, atunci când utilizatorul ține mouse-ul deasupra căsuței de bifare a opțiunii, se afișează următorul text: „Selectarea opțiunii va afișa în raport toate opririle autovehiculelor selectate, fără a lua în calcul marja de staționare”. 

Această opțiune este disponibilă și în raportul Staționare la Hotspot.

25. În Contul meu – Informații utilizator, a fost adăugat câmpul Rol utilizator, care afișează rolul  deținut de utilizatorul logat.

 

26. Pentru un plus de siguranță în utilizare, a fost adăugată opțiunea de autentificare în doi pași, prin intermediul aplicației Google Authenticator. Odată activată această opțiune, în momentul logării în aplicație, pe lângă username și parolă, va fi solicitat și un cod de verificare. În cazul în care nu mai ai acces la codul de validare poți solicita resetarea parolei, iar autentificarea în doi pași va fi dezactivată automat. 

27. La click pe punctele de start, stop, sau staționare ale unui traseu, vor fi afișate și coordonatele GPS, pe lângă adresă. 

28. Poți crea un hotspot din funcționalitatea Traseu.

29. Îți prezentăm o nouă opțiune cu ajutorul căreia vei putea crea un șofer odată cu crearea utilizatorului. Bineînțeles, înainte de crearea utilizatorului este recomandat să verifici dacă există deja în aplicație un șofer cu aceleași informații, pentru a evita duplicatele. 

30.  Când accesezi funcționalitatea Traseu, vei putea observa săgeți pe traseul vehiculelor selectate. Sunt afișate la fiecare coordonată, arată direcția de deplasare și furnizează informații despre vehicul la coordonata selectată.

31. În pagina Localizare, când urmărești un anumit vehicul, ai acum posibilitatea de a vizualiza și întregul traseu efectuat de acesta, în ziua curentă.

32. Integrarea cu Rompetrol facilitează importul automat în secțiunea management costuri, a tranzacțiilor aferente unui anumit utilizator, fără a mai fi necesar să folosim fișierul de import date. Alimentările importate prin acest serviciu, se regăsesc de asemenea, în toate rapoartele care folosesc alimentările importate. 

33. Informațiile care apar în headerul rapoartelor în format PDF sau Excel, apar acum și în rapoartele în format web. 

34.  În momentul logării în aplicație, vei observa că vehiculele nu mai sunt preselectate. Când generezi un raport sau accesezi secțiunea Localizare, va trebui să selectezi vehiculele pe care dorești să le vizualizezi. Această selecție va rămâne activă și în restul secțiunilor.

35. Poți crea un hotspot direct din secțiunea Localizare.

36. Acum ai opțiunea să autoselectezi toate vehiculele din flotă. Odată bifată, le vei putea vizualiza pe hartă. Poți filtra vehiculele selectate pentru vizualizarea pe hartă în funcție de statusul lor: Oprite, Staționate sau În mișcare.

37. Pe hartă ai acum posibilitatea să vizualizezi vehiculele în două moduri: fie ca pictograme, fie ca săgeți.

38. La generarea rapoartelor, perioada pe care ai selectat-o la ultimul raport generat va rămâne preselectată și pentru restul rapoartelor pe care le vei genera

39. Butonul pentru vizualizarea în cluster a vehiculelor este adus la îndemână, pe hartă.

40. Acum, în Management – Divizii, poți să vezi numele vehiculului sau asset-ului. Acest lucru este posibil atât în modul cu ferestre, cât și cel fără ferestre.